UBTECH_logo

שכבת הגנה חדשה ברישוי
Business premium

שכבת הגנה חדשה ברישוי Business premium

Defender For business - שירות המאפשר להוסיף שכבת הגנה נוספת לזיהוי והגנה מפני מתקפות מורכבות על עמדות הקצה (EDR) והיכולת לנתח ולמנוע מתקפות מורכבות.

Defender For business - שירות המאפשר להוסיף שכבת הגנה נוספת לזיהוי והגנה מפני מתקפות מורכבות על עמדות הקצה (EDR) והיכולת לנתח ולמנוע מתקפות מורכבות.

להטמעת השירות השאירו פרטים: