הזמנה אישית לשולחן עגול בנושא:


Data Security Compliance with Microsoft Purview

משרדי ONE פתח תקווה | תאריך לבחירה: 12.12 או 15.12 | 09:30

עמידה בתקני אבטחת מידע

דיווח של מידע ארגוני

אנליזת מידע ארגוני

תוכנית:

09:30 |

התכנסות וקפה של בוקר

10:00 |

מפגש בנושא מניעת דלף מידע וניטור מדיניות Compliance בארגון

13:00 | כיבוד צהריים וסיום המפגש

הרשמו למפגש בטופס כאן:
*לאחר ההרשמה לחצו על הלינק לשריון תאריך מפגש*