Microsoft Copilot

שירות טכנולוגי מהפכני של מיקרוסופט המספק סיוע אינטליגנטי בזמן אמת לעובדים המשפר את הכישורים, היצירתיות והפרודוקטיביות שלהם באמצעות Generative AI. UBTECH הינה השותף הישראלי היחיד בארץ שקיבל רישוי Copilot טרום השקה בעל תשתיות מוכנות של ליווי, הטמעה והדרכה מקדימים.

Microsoft 365 Copilot הינו מוצר חדש שמופעל על ידי AI Generative שמשתמש במודלי שפה גדולים (LLM) ומשלב את הנתונים של המשתמש עם Microsoft Graph, אפליקציות ושירותים של Microsoft 365.
הוא עובד לצד אפליקציות Microsoft 365 פופולריות כמו Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams ועוד. Microsoft 365 Copilot מספק סיוע אינטליגנטי בזמן אמת ומאפשר למשתמשים לשפר את היצירתיות והמיומנויות שלהם. הוא יסייע למשתמשים במשימות חוזרות ויומיומיות כמו כתיבת מסמכים, סיכום מיילים והכנת מצגות.
Microsoft 365 Copilot מושתת על טכנולוגיית הבינה המלאכותית הטובה ביותר באמצעות מודל השפה GPT-4, אותה טכנולוגיה הזמינה ב-Bing Chat.

כל השירותים
Word

Copilot יוכל לסכם מסמכים, לשכתב פסקאות בצורה תמציתית, לייצר מבוא ותוכן עניינים, להציע מילים נרדפות, להוסיף ביבליוגרפיה, לתרגם וליצור מסקנות ועוד והכל במספר שניות.

PowerPoint

Copilot יוכל ליצור מצגת חדשה בכל נושא שנבחר, להוסיף שקופיות והערות, לייצר דיאגרמות ומפות, להוסיף תמונות ולוגואים ועוד והכל במספר שניות.

Excel

Copilot יוכל לסכם נתונים מתוך קבצים, ליצור טבלאות ותרשימים, להסיר כפילויות, להפעיל נוסחאות ולחשב סכומים והכל במספר שניות.

Teams

Copilot יוכל לסכם שיחות ואת ההחלטות שהתקבלו בפגישות, ליצור סקרים ולעשות חיפוש הודעות אחר אדם ספציפי בצוות מסוים והכל במספר שניות.

Outlook

Copilot יוכל לסכם שרשורים של אימיילים, לתרגם, לנסח מיילים עפ"י מספר קריטריונים שנבחר, למצוא את כל המיילים הקשורים לנושא מסיים והכל במספר שניות.

Chat 365

חלק מפתרון Copilot 365, הוא מספק תמיכה בשפה טבעית ומגיב לשאלות ובקשות של משתמשים באמצעות טכנולוגיות AI.

M365 Chat מאפשר למשתמשים לבצע חיפושים, לקבל תמיכה במשימות יומיומיות וליצור תוכן חדש באופן אוטומטי.

Microsoft Copilot Videos

Microsoft 365 Copilot מספק סיוע אינטליגנטי בזמן אמת ומאפשר למשתמשים לשפר את היצירתיות והמיומנויות שלהם. הוא יסייע למשתמשים במשימות חוזרות ויומיומיות כמו כתיבת מסמכים, סיכום מיילים והכנת מצגות. Microsoft 365 Copilot מושתת על טכנולוגיית הבינה המלאכותית הטובה ביותר באמצעות מודל השפה GPT-4, אותה טכנולוגיה הזמינה ב-Bing Chat.